Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

A XXVIII-a REUNIUNE NAŢIONALĂ ANUALĂ SRIF, SIBIU, 3-5 OCTOMBRIE 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956, Tel-Fax: +4-021-3114857 Cod Fiscal 4879566 e-mail: farma_SRIF@yahoo.com    website: www.srif.eu

 

 

 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

 

Organizează la Sibiu în zilele de 3-5 octombrie 2019,

A XXVIII-a REUNIUNE NAŢIONALĂ ANUALĂ

 

Sub Patronajul

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI și

UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” din SIBIU, FACULTATEA DE MEDICINĂ – Secția FARMACIE, Bulevardul Victoriei nr.10

Partener:

COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN JUDEȚUL SIBIU

TEME GENERALE

  1. Muzee și Colecții muzeale de Istoria Farmaciei în România. Identificare, valorificare și promovare a patrimoniului medico-farmaceutic istoric la nivel național.
  2. Asistența cu medicamente de-a lungul timpului în țara noastră.
  3. Industria autohtonă de medicamente în secolele al XIX-lea și al XX-lea.
  4. Plantele medicinale în terapeutică de-a lungul timpului.
  5. Personalități științifice din domeniul medico-farmaceutic.

PRECIZĂRI:

– am exclus tematica VARIA; rugăm autorii să se încadreze în cele 5 teme generale!

– responsabilitatea asupra conținutului și redactarea lucrărilor aparțin integral autorilor.

CRITERII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR. TERMENE

REZUMATUL în limba română și o limbă de circulație internațională, maximum o pagină ambele variante, însoțit de 3-5 cuvinte-cheie (Times New Roman, 12 puncte, spaţiat la un rând), va cuprinde:

Titlul articolului (litere mari cu bold Times New Roman (TNR) 12;

Autorii: Nume (litere mari, neaccentuate); Prenume (masc. – majusculă, feminin – întreg) și instituțiile afilierii;

Instituția/instituțiile: aliniere la stânga, font 10, italic;

Datele de contact ale autorului-comunicator.

 

TRIMITEREA LUCRĂRILOR: REZUMATE (o pagină ambele variante) și „IN EXTENSO”(max 5 pagini), vor fi trimise la adresele de e-mail farma_srif@yahoo.com și adriana.taerel@yahoo.com până la TERMENUL LIMITĂ de 15 IULIE 2019 însoțite de FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, atașat.

TAXA DE PARTICIPARE:

Membrii SRIF, SRIM – 120 lei până la 15 iulie 2019 și 180 lei după 15 iulie 2019

Pentru studenți nu se percepe taxă.

Alți participanți – 150 lei până la 15 iulie 2019 și 200 după 15 iulie 2019

Taxa de participare la Reuniunea Națională de Istoria Farmaciei, Sibiu, se va depune prin ordin de plată la:

Banca: BRD Sucursala CALDERON, Str. Calderon 31, Bucureşti, România.

Cont LEI: SV42078994100; IBAN: RO68BRDE410SV42078994100

Cont EURO: SV42079444100; IBAN: RO94BRDE410SV42079444100.

Cod SWIFT, BRDEROBU.

Beneficiar: Societatea Română de Istoria Farmaciei.

Taxa poate fi achitată și la sediul SRIF

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Data limită: 15 Iulie 2019

(on-line sau prin poștă, după caz)

 

Nume: …………………. Prenume: ………………… Loc de muncă: ………………./ Statut: Invitat/ membru titular / student, doresc să mă înscriu la Reuniune cu / fără lucrare.

 

Titlul lucrării ………………………………………………………………..

Autor/Autori ………………………………………….

Doresc ca lucrarea să fie inclusă la tema nr. ……

Participare

□ conferință  □comunicare   □poster

Prezentare □videoproiector

Taxa: – a fost plătită la data de………………..

-nu este cazul…sunt scutit/scutită

Particip la:

CocktailDA / NU

Programul social-cultural,  DA / NU

Cina festivă,  DA/ NU

Data …………………..                        Semnătura …………………

(prin poștă, dacă este cazul)