Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

Adunare Generală SRIF 31 martie 2018

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956

Tel-Fax: +4-021-3114857     Cod Fiscal 4879566

e-mail: farma_SRIF@yahoo.com    website: www.srif.eu

Nr. 767/29.01.2018

 

CĂTRE Secțiile SRIF,

Stimați Colegi,

Biroul SRIF,

Vă adresează Felicitări pentru participarea membrilor Secțiilor la activitățile SRIF în anul 2017 și totodată tradiționalele urări, la începutul Noului An, 2018:

Sănătate, Succese, Cele mai frumoase realizări în 2018! și LA MULȚI ANI!  

 

Vă comunicăm programarea Adunării Generale pe anul 2018, Sâmbătă 31 Martie 2018, ora 10.00, în localul Facultății de Farmacie, Str. Traian Vuia nr. 6, parter, Sala V. Lăzărescu.

I. Orele 1000 – 1200 PROGRAMUL ADUNĂRII GENERALE:

Obiective:

  1. Prezentarea și aprobarea Rapoartelor de activitate a Secțiilor SRIF pe anul 2017.

Conform Statutului, fiecare secție trimite la Societate, pe cale electronică, următoarele documente:

a) Raport scurt de activitate pe anul analizat (2017);

b) Procesul-Verbal al Adunării generale pe Secție (care se desfășoară anterior adunării naționale) din care să rezulte: Comitetul Secției și Proiectul Programului de Activitate pe anul 2018;

c) Lista membrilor Secției cu semnătura proprie.

Aceste documente vor fi trimise în timp util, cu două săptămâni înainte de Adunarea generală a SRIF, pentru a fi cuprinse în Raportul general.

  1. Raportul Consiliului Director în mandatul 2015-2017.
  2. Alegerea noului Consiliu pentru perioada 2018-2020.

I.1. PREZENTAREA RAPOARTELOR

I.1.1 Prezentarea Rapoartelor președinților Secţiilor SRIF: Farm. Primar Maria-Gabriela Suliman, Bucureşti; Conf. Dr. Farm. Luminița Agoroaei, Iaşi; Conf. Dr. Farm. Ladislau Rosenberg, Sibiu; Farm. Badic Aurelia, Brăila; Dr. Farm. Ştefan Budahazy, Oradea; Șef lucrări, Dr. Farm. Adina Turcu-Știolică, Craiova; Șef lucrări Dr. Farm. Daniela Benedec, Cluj-Napoca.

I.1.2 Raportul Consiliului Director pe ultimii 3 ani (2015-2017). Proiectul Programului în următorul mandat, 2018-2020. Prezintă: Președintele și Secretarul general.

I.1.3. Raportul financiar pe anul 2017 şi Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018. Prezintă Trezorierul.

I.1.4. Raportul Comisiei de cenzori. Prezintă Dr. Biol. Iuliana Crișan și Dr. Farm. Alexandru Chiriţă.

  1. DISCUȚII pe marginea rapoartelor și aprobarea lor.
  2. ALEGEREA noului Consiliu pentru perioada 2018-2020.

3.1. ADOPTARE DE HOTĂRÂRI.

  1. INFORMAȚII FARMACEUTICE

17-19 Mai 2018, Roman, Județul Neamț, A 27-a Reuniune Națională Anuală SRIF în comun cu A 47-a Reuniune Națională Anuală SRIM și Soc.Ist.Medicinei și Farmaciei din Roman – Organizatorul local.

26-29 Septembrie 2018, București, Congresul Național de Farmacie, CNFR2018.

– Alte Informații

ÎNCHIDEREA ADUNĂRII GENERALE

12.00 – 12.15 PAUZA

 II. Orele 12.15 – 13.30 – SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ (Autori din oricare Secție SRIF)

1.Prezentare carteVeceslav HARNAJ (1917-2017)”, autor Ileana Popovici, Ed. Adenium, Iași, 2017, Prezintă Prof. Dr. farm. Ana Carată.

Discuții

2.Scurt Omagiu – un an de la deces chim. Contanța RIZESCU (26 iunie 1932-21 febr. 2017). Intervenții libere-Proiect Omagiu, în Iunie, 86 ani de la naștere.

3. Calendar de istoria farmaciei, Farm. primar Maria-Gabriela Suliman, Ist. Antoaneta Lucasciuc;

Trimiteți titlurile și autorii comunicărilor Dvs. până la 15 Martie 2018!

N.B: Programul final va fi distribuit participanților în ziua Adunării generale.

 Vă reamintim: în anul 2018 până la data Adunării generale, cotizaţia SRIF este 50 lei anual, cu reducere 50% pentru pensionari și studenți. Membrii de onoare și onorifici sunt scutiți de cotizație.

 

În numele CONSILIULUI DIRECTOR:

Președinte, Conf. Dr. Farm. Adriana-Elena TĂEREL

Secretar General, Prof. Dr. Farm. Ana CARATĂ

Trezorier, Farmacist primar Maria-Gabriela SULIMAN