Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

Adunarea Generală SRIF Secția București 23 martie 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956

Tel-Fax: +4-021-3114857     Cod Fiscal 4879566

e-mail: farma_srif@yahoo.com    website: www.srif.eu

 

Nr. 786/ 6.03.2019

CĂTRE Secțiile SRIF,

Stimați Colegi,

Biroul SRIF ,

Vă adresează Felicitări pentru participarea membrilor Secțiilor la activitățile SRIF în anul

2018 și totodată vă dorim:

Sănătate, Succese, Cele mai frumoase Realizări în 2019!

 

Vă comunicăm programarea Adunării Generale pentru Prezentare și aprobare a Rapoartelor de activitate pe anul 2018, Sâmbătă 23 Martie 2019, ora 10.00, în localul Facultății de Farmacie, Str. Traian Vuia nr. 6, Sala IV/7, Etajul IV, scara 2.

 

Orele 9.00- 9.30

Adunarea Generală – Asociația Cercul Farmaciștilor din București (ACFB)

Pentru prezentare și aprobare a Rapoartelor de activitate pe anul 2018.

(Facultate, Sala IV/7, Etajul IV, scara 2)

 

PROGRAMUL ADUNĂRII GENERALE SRIF:

I. Orele 1000 – 1200     

Obiective:

1.Prezentare și aprobare a Rapoartelor de activitate în Secțiile SRIF pe anul 2018.

Conform Statutului, fiecare secție trimite la Societate până la 16 martie a.c., pe cale electronică, următoarele documente:

  1. a) – un scurt Raport de activitate pe anul analizat (2018);
  2. b) – procesul-verbal al Adunării generale pe Secție (care se desfășoară anterior adunării naționale) din care să rezulte, – Comitetul Secției și -Proiectul Programului de Activitate pe anul 2019;
  3. c) – Lista membrilor Secției cu semnătura proprie. Aceste documente vor fi trimise în timp util, cu cel puțin o săptămână înainte de Adunarea generală a SRIF, respectiv 16 martie, pentru a fi cuprinse în Raportul general.

 

1. PREZENTAREA RAPOARTELOR

1.1 Președinte SRIF: Adriana Tăerel și  Președinții Secţiilor SRIF: Farm. Primar Maria-Gabriela Suliman, Bucureşti; Conf. Dr. Farm. Luminița Agoroaei, Iaşi; Conf. Dr. Farm. Ladislau Rosenberg, Sibiu; Farm. Aurelia Bădic, Brăila; Un membru din Comitetul Secției Oradea; Conf. Dr. Farm. Adina Turcu-Știolică, Craiova, Conf. Dr. Farm. Daniela Benedec, Cluj-Napoca.

1.2. Raportul financiar pe anul 2018 şi Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019. Prezintă Trezorier Valentina Soroceanu.

1.3. Raportul Comisiei de cenzori. Prezintă Dr. Biol. Iuliana Crișan și Farm. Bogdan Toader

2. DISCUȚII pe marginea rapoartelor și aprobarea lor.

3. ADOPTARE DE HOTĂRÂRI.

4. INFORMAȚII privind: 

A 28-a Reuniune Națională Anuală SRIF, Sibiu, 3-5 octombrie 2019

Informații despre alte manifestări științifice:

Congresul Național de Istoria Medicinei, ediția a IX-a, Vaslui, 23-25 mai 2019

Al 44-lea Congres Internațional de Istoria Farmaciei, Washington, DC,  5-8 sept.2019

ÎNCHIDEREA ADUNĂRII GENERALE

12.00 – 12.30 PAUZA

II. Orele 12.30- 13.30 – SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

COMEMORĂRI:

  1. Dr. farm. Ing. chim Eugeniu-Octavian CONTZ (1927-2019)
  2. Prof.Dr. fiz. Corneliu-Gheorghe GEORGESCU (1943-2019)
  3. Dr. farm. Ist.farm. Ștefan-Victor (Istvan) BUDAHÁZY (1941-2019).

Vă rugăm să trimiteți titlurile și autorii comunicărilor Dvs. până la 16 Martie 2019!

(Autori din oricare Secție SRIF)

N.B: Programul final va fi distribuit participanților în ziua Adunării generale.

 

Vă reamintim: în anul 2019 până la data Adunării generale, cotizaţia SRIF este 50 lei anual, cu reducere 50% pentru pensionari și studenți. Membrii de onoare și onorifici sunt scutiți de cotizație.

Președinte, Conf. Dr. Farm. Adriana-Elena TĂEREL

Secretar General, Prof. Dr. Farm. Ana CARATĂ

Trezorier, Prof. Dr. Farm Valentina SOROCEANU