Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

Adunarea generală SRIF, 28 martie 2020

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956

Tel-Fax: +4-021-3114857     Cod Fiscal 4879566

e-mail: farma_srif@yahoo.com    website: www.srif.eu

 

10.03.2020

 

INVITAȚIE-PROGRAM

 

CĂTRE Secțiile SRIF,

Stimați Colegi,  Biroul SRIF Vă adresează Felicitări pentru participarea membrilor Secțiilor la activitățile SRIF în anul 2019 și totodată vă dorim: Sănătate, Succese, Cele mai frumoase Realizări în 2020!

 

Vă comunicăm programarea Adunării Generale pentru Prezentare și aprobare a Rapoartelor de activitate pe anul 2019, Sâmbătă 28 martie 2020, ora 10.00, în localul Facultății de Farmacie, Str. Traian Vuia nr. 6, Sala IV/7, Etajul IV, scara 2.

I. PROGRAMUL ADUNĂRII GENERALE SRIF, Orele 1000 – 1200     

Conform Statutului, fiecare secție trimite la Societate cu 10 zile înaintea adunării generale anuale respectiv, până la 18 martie a.c., pe cale electronică, următoarele documente:

a) – un scurt Raport de activitate pe anul analizat (2019);

b) – procesul-verbal al Adunării generale pe Secție (care se desfășoară anterior adunării naționale) din care să rezulte, – Comitetul Secției și -Proiectul Programului de Activitate pe anul 2020;

c) – Lista membrilor Secției cu semnătura proprie.

  1. PREZENTAREA RAPOARTELOR

1.1. Raport de activitate al Societății pe anul 2019 și Proiectul Programului pe anul 2020, Secretarul general, Prof. Dr. Farm Ana Carata, Președinte, Prof. Dr. Farm. Adriana Tăerel

1.2. – Prezentare rapoarte de activitate ale Secţiilor SRIF

 Președinții Secţiilor SRIF: Conf. Dr. Farm. Luminița Agoroaei, Iaşi; Farm. Aurelia Bădic, Brăila; Conf. Dr. Farm. Daniela Benedec, Cluj-Napoca, Conf. Dr. Farm. Ladislau Rosenberg, Sibiu; Conf.Dr.Farm.Bianca Pașca, Oradea; Farm. Primar Maria-Gabriela Suliman, Bucureşti;

1.3. Raportul financiar pe anul 2019 şi Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020.     Prezintă Trezorier Prof. Dr.Farm.Valentina Soroceanu.

1.4. Raportul Comisiei de cenzori. Prezintă Dr. Biol. Iuliana Crișan și Farm. Bogdan Toader

  1. DISCUȚII pe marginea rapoartelor și aprobarea lor. ADOPTARE DE HOTĂRÂRI.
  2. INFORMAȚII privind:  Simpozionul de Istoria farmaciei, în cadrul CNFR2020; Al V-lea Colocviu Național de Istoria Farmaciei cu participare internațională Colocviu satelit CNFR2020. Informații despre alte manifestări științifice.
  3. Orele 11.30 – 12.00, Prima ședință a Consiliului general, în anul calendaristic 2020.

ÎNCHIDEREA ADUNĂRII GENERALE

 12.00 – 12.30 PAUZA

II. Orele 12.30- 13.30 – SESIUNE ȘTIINȚIFICĂComunicări vebale

Aniversări /Comemorări, prezentate de …………….:

Vă rugăm să anunțați intervențiile Dvs la Aniversări /Comemorări și să trimiteți titlurile și autorii comunicărilor, până la 18 Martie 2020! (Autori din oricare Secție SRIF).

N.B: Programul final va fi distribuit participanților în ziua Adunării generale.

Vă reamintim: în anul 2020 până la data Adunării generale, cotizaţia SRIF este 50 lei anual, cu reducere 50% pentru pensionari și studenți. Membrii de onoare și onorifici sunt scutiți de cotizație.

Biroul SRIF

Președinte, Prof. Dr. Farm. Adriana-Elena Tăerel

Secretar General, Prof. Dr. Farm. Ana Carată

Trezorier, Prof. Dr. Farm. Valentina Soroceanu