Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

Ștefan Minovici

Prof. Dr. Ștefan Minovici s-a născut la Râmnicu Sărat în 1867 și a decedat în 1935 la București.

A obținut titlul de licențiat în științe fizico-chimice în 1893 la Universitatea din București, fiind întâi preparator de fizică și chimie la Colegiul Sf. Sava, apoi asistent la Laboratorul de chimie organică al Universității din București de sub conducerea prof. dr. C. Istrate. Obține doctoratul în chimie la Universitatea din Berlin, fiind elevul renumitului profesor Emil Fisher, laureat al premiului Nobel.

În 1897 profesorul Minovici devine șeful disciplinei de chimie analitică al Școlii de Farmacie.

Învățământul farmaceutic nu se poate face și reorganiza decât într-o școală independentă de facultățile de medicină și de ștințe, cu profesorii săi, cu un consiliu propriu, care să conducă întreaga activitate. În același timp în programul său se întrevede rolul farmacistului român în dezvoltarea producției proprii de medicamente, în educarea maselor de oameni pe tot cuprinsul țării.

Programul său se realiează treptat, începând cu 1898, când prin legea învățământului superior a lui Spiru Haret, Școala de Farmacie devine învățământ universitar, ca Secție a Facultății de Medicină, cu drepturi egale. Ștefan Minovici organiează unul din cele mai bune laboratoare de chimie analitică în str. Carol, nr. 16.

În programul învățâmântului farmaceutic, chimia analitică este prevăzută în doi ani de studii, studenții executând câte 12 ore de lucrări săptămânal, atât de analiză calitativă, cât și cantativă.

Paralel cu activitatea didactică desfășurată cu studenții, prof. Dr. Ștefan Minovici organizează și activitatea de cercetare științifică.

A publicat lucrări de analiză, privind stabilirea de noi metode de dozarea a unor ioni anorganici dar și a unor molecule organice.

Un grup de lucrări privind ,,Cercetări asupra colesterolului” i-au adus medalia Pasterur. El a publicat singur sau în colaborare și lucrări de sinteză organică, de biochimie și toxicologie.

Șfefan Minovici are de asemenea meritul de a fi tipărit și pus la dispoziția studenților manuale de chimie analitică calitativă  (manual tipărit în anul 1907 la București) și cantitativă ca și de chimie biologică și toxicologie.

Ștefan Minovici a fost membru corespondent al Academiei Române, vicepreședinte al Uniunii Internaționale de Chimie, membru de onoare al diferitor societăți de chimie biologică din Londra, al Societăților de Chimie din Franța și Polonia etc. Facultatea de farmacie din București i-a acordat în anul 1932, titlul de doctor în farmacie ,,Honoris causa” și o medalie comemorativă.

A fost fratele lui Mina Minovici (1858-1933) și a lui Nicolae Minovici (1868-1941).

În 1907 publică la Institutul de Arte Grafice și Editură ,,Minerva” din București Manualul Teoretic și Practic de Chimie Analitică (Analiza Calitativă)- 415 p. + 2 planșe din care prezentăm câteva pagini:

Pagina de titlu

Pagina de titlu

Dedicație către prof. Fischer

Dedicație către prof. Fischer

Prefață

Prefață

Prefață (continuare)

Prefață (continuare)

Oxidațiune și reducțiune

Oxidațiune și reducțiune

Tabela Spectrală

Tabela Spectrală

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei (continuare)

Rezultatul analizei (continuare)

Bibliografie:

xxx Semicentenarul Facultății de Farmacie București 1923-1973, (Cap. Chimia analitică p. 223-224), 344 p.

xxx Fond personal de arhivă Mihai Stănescu