Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

TESTAMENT – Pentru colegii farmaciști și de alte profesii, care vor asigura continuitatea activității de istoria farmaciei în România

TESTAMENT

Pentru colegii farmaciști și de alte profesii, care vor asigura continuitatea activității de istoria farmaciei în România

Ca urmaș desemnat de Profesorul Alexandru Ionescu-Matiu în ultimul său an de viață (1974, decedat în martie 1975), ca fiind succesorul său în aspirațiile pentru ridicarea farmaciei românești la un nivel cât mai înalt, mă simt îndemnat de aceleași nobile scopuri și idealuri să recomand urmașilor următoarele:

 1. Să nu lase Societatea noastră de Istoria farmaciei să se desființeze, adică să moară prin lipsă de activitate.
 2. Dacă colegii farmaciști iubitori ai istoriei profesiei nu pot activa în mod personal din diverse motive, ei pot însă încuraja și finanța pe cei care își dedică o parte din viață și din preocupări pentru istoria farmaciei.
 3. Membrii Societății noastre să fie atât de abili încât să antreneze pe arhiviști, muzeografi, istorici etc., în cercetări de istoria farmaciei și astfel să apară subiecte inedite la manifestările științifice.
 4. Să aleagă cu mult discernământ pe cel mai bun profesor universitar în funcția de președinte, cel puțin în perioadele grele, astfel ca să încadreze și Societatea noastră în regulile europene, mai ales franceze.
 5. Să nu antreneze pe președinte în discuții plictisitoare și sterile, neimportante sau meschine, adică să nu-i ceară favoruri personale. Recomand să se facă totul pentru creșterea prestigiului președintelui SRIF, spre bunul renume al Societății.
 6. Să respecte pe președinte spunând, când este cazul, că: ,,președintele și secretatul SRIF lucrează pentru noi.’’ Este cea mai mare răsplată ce i se poate da unui organ ales în mod democratic.
 7. Să onoreze pe președintele și membrii de onoare până la moarte și chiar după aceea, prin referate și comunicări despre ei.
 8. Să păstreze registrele importante ale Societății: registrul de intrare-ieșire corespondență, registrul istoric, registrul de procese verbale. Fiecare membru inimos al SRIF să se ofere să scrie procesul verbal de ședință. Secretarii de ședință să fie apreciați și lăudați pentru munca lor dezinteresată. Să se țină toate registrele la zi.
 9. Întreg Comitetul SRIF să știe unde se află arhiva Societății și să se intereseze de existența ei neștirbită, adică să nu se piardă nicio piesă.
 10. Organele alese sau cooptate (sau numite când și dacă va fi cazul) să ia în primire funcția numai cu proces verbal de predare-primire a funcției, alegând cel mai bun model de formular (cel mai complet).
 11. Lucrați astfel ca și când ați fi urmăriți de cel mai dușmănos organ de control, care urmărește să găsească cel mai mic defect, cea mai mică eroare și să publice totul în scopul de a vă discredita. Este un principiu aplicat de mine, care m-a scutit de multe bănuieli și clevetiri și m-a ajutat spre perfecționarea activității.
 12. Respectați adevărul istoric în orice împrejurare și necondiționat. Aplicați și recomandați transparența și sinceritatea în cadrul relațiilor, manifestărilor etc.
 13. Dați mare atenție relațiilor internaționale.
 14. Dați mare atenție păstrării și ordonării arhivelor farmaciștilor și ale Dvs. personal, pe care eu le-am numit FPA (Fond Personal de Arhivă).

 

Secretar perpetuu,

Dr. farm. Constantin Iugulescu

București, 20 noiembrie 1995