Contact: 021-311.48.57

Colectii de Istoria Farmaciei din Romania si Fonduri Personale de Arhiva – Muzeu Virtual

Mesaj către Consiliul general și Comitetele Secțiilor regionale, SRIF în anul 2020

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI

Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956, Tel-Fax: +4-021-3114857 Cod Fiscal 4879566 e-mail: farma_SRIF@yahoo.com    website: www.srif.eu

09 Martie 2020

 

Mesaj către Consiliul general și Comitetele Secțiilor regionale,

SRIF în anul 2020.

Stimați Colegi,

Adunarea generală anuală va avea loc pe data de 28 martie a.c., în vederea susținerii și aprobarea rapoartelor de activitate pe anul 2019, precum și aprobarea Programului de activitate pe anul în curs, 2020. Invitația-Program este atașată!

Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF), este una dintre societățile științifice cu activitate anuală continuă, de la data înființării,13 iunie 1991 și în prezent, în al 29-lea an. Primii ani de activitate (1991-2001), sunt consemnați într-un registru din arhiva SRIF de către creatorul său, Lector univ. Col. Dr. Ist. farm. Constantin Iugulescu (1924-2006) (Galenus, mart.2020, fig. 2, 2a). Descrierea a fost întreruptă, nu din voința autorului, ci din cauza unor probleme neprevăzute.

După primele două decenii ale actualului secol, al XXI-lea, Consiliul general SRIF și Comitetele Secțiilor regionale, doresc să ducă mai departe o activitate susținută în cadrul Societății. Să ne amintim recomandarea Prof. dr. Docent Ioan Grecu (23oct.1919-05 dec.2016), al doilea Președinte SRIF (1995-1998): „Stimați Colegi, să organizăm un Colocviu de Istoria Farmaciei din 6 în 6 ani”!

Până în prezent, în Societatea noastră au fost organizate patru Colocvii: primul, în 1996 la Cluj, din inițiativa Dr. Eva Crișan, membru de onoare al SRIF (Sibiu 2015), medic, doctor în științe medicale, (teză cu subiect din istoria farmaciei); al 2-lea colocviu, 18 oct. 2002, la București, în cadrul Congresului Național de Farmacie, la Palatul Patriarhiei; al 3-lea- în 26-28 Sept. 2008 la Tg.-Mureș-Biertan-Sibiu; al 4-lea, 5-7 mai 2014, Brăila, program comun cu a XXIII-a Reuniune Anuală Națională a SRIF.

Organele de conducere din structura SRIF, Consiliul general și Comitetele Secțiilor regionale, trebuie să ducă la îndeplinire sarcinile și îndemnurile adresate nouă de către înaintași. Anul acesta se împlinesc 6 ani de la precedentul Colocviu. Urmează al V-lea Colocviu Național de Istoria Farmaciei cu participare internațională. Pentru realizarea acestui obiectiv, apelăm la Dvs. pentru a propune o temă generală în legătură cu un eveniment național istoric din domeniul farmaceutic! Aceste propuneri, vă rugăm să le atașați documentelor solicitate de noi în fiecare an de la Secțiile SRIF, cu 10 zile înaintea Adunării generale, respectiv 18 martie a.c.

Conform Statutului SRIF, toate propunerile vor fi supuse aprobării Adunării Naționale.

Secretar general – Prof. Dr. Farm. Ana Carată